Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt, hào 
tài  tương vượng, hào con  thiểu số, sanh con đầu  là gái hạp, vật dụng  trong nhà  đủ 
dùng. 
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình 
vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý, ở vớI nha  làm ăn sẽ lập nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên  thương lẫn chung  lo với 
nhau. 


Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 25, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 19, 21, 27, 31, 39 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp  những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn 
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này  trai hay gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp người bạn ở hướng Thân mới 
nhằm căn duyên. 
 NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả
  • Vợ chồng ở với nhau số gặp   số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.
  • Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà  thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.
  • vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.
Canh Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Tân Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân 

XIN LƯU Ý 

Trai  tuổi  Tân Mùi  sanh  tháng  2,  8,  1,  4,  3,  9  và  tháng  12  như  sanh  nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có 
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Năm sinh dự kiến của con: 2015
Niên mệnh: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Năm sinh của bố: 1991
Niên mệnh: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi)

Năm sinh của mẹ: 1990
Niên mệnh: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi)

Phân tích cát hung:


1. Ngũ hành sinh khắc:


Niên mệnh con là Kim, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy: 
Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con, đại cát.
Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con, đại cát.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 

4/42. Thiên can xung hợp:


Thiên can con là Ất, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy: 
Thiên can con tương khắc với thiên can bố, đại hung.
Thiên can con tương hợp với thiên can mẹ, đại cát.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 

1/23. Địa chi xung hợp:


Địa chi con là Mùi, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy: 
Địa chi con và địa chi mẹ đạt Lục hợp, đại cát.
Địa chi con và địa chi bố phạm Tứ hành xung, đại hung.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 

2/4Kết luận

Tổng điểm là 7/10


Năm 2015 là năm khá phù hợp cho bé ra đời ! 

Đổi tình bạn sang tình yêu
Như chàng Kim Trọng gặp Kiều
Ái ân bạn đời khóc cùng xuân
Tình yêu bạn sẽ sang xuân một lần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét